Sudjelovanje VIA TEL-a na 1. Savjetovanju HDC VIA VITA

Predstavnici VIA TEL-a sudjelovali su na savjetovanju pod naslovom „Prometna politika u 2017. godini“ u organizaciji Hrvatskog društva za ceste - Via Vita, održanom u Opatiji od 27.–29.11.2016.  Osim sudjelovanja na organiziranim panelima, VIA TEL se predstavio kroz radionicu održanu 28.11.2016.g. od 13:00 – 16:00 h u dvorani Mimoza I. Grand Hotela 4 Opatijska cvijeta.

Tom prilikom održana je kraća prezentacija s ciljem predstavljanja Društva, njegovih usluga i mogućnosti primjene.

Direktor Društva, gosp. Božidar Šafran, kratko je uz prezentaciju predstavio VIA TEL, njegove usluge i mogućnosti primjene. Detaljnije o mogućnostima radio i AVLCentar komunikacija elaborirali su inženjeri VIA TEL-a iz radio i  AVLCentar komunikacija Luka Drpić i Saša Šebijan. Kao poseban gost prezentacije pozvan je prof.dr.sc. Sadko Mandžuka dipl.ing.prom, Predstojnik Zavoda za ITS na FPZ Sveučilišta u Zagrebu,  koji je predstavio značaj digitalizacije radio mreže VIA TEL-a i AVLCentra u ITS arhitekturi R. Hrvatske.

Osim prezentacije demonstriran je rad telekomunikacijskog sustava kroz predstavljanje mogućnosti dispečerske aplikacije AVLCentar i demonstraciju komunikacije s korisnicima (komunikacija s centrom Dubrovnik, s centrom Čavle, s centrom Zagreb).

U dvorani je tijekom radionice izložena i radio komunikacijska te GPS oprema, od starijih modela analognih radio stanica, repetitora i VTR 1.5 uređaja za praćenje kretanja vozila do najsuvremenijih digitalnih radio stanica i baznih postaja te GPS opreme najnovije generacije.

Time je slikovito predstavljen tehnološki napredak koji se posljednjih godina dogodio u području radio i GPS opreme za komunikacijske sustave.