Integracija radijske mreže DVD-a Stupnik u AVLCentar sustav

Suradnjom Via Tel-a i DVD-a Stupnik izvršena je integracija lokalne radijske mreže vatrogasnog društva u AVLCentar dispečerski sustav. 

Integracijom dispečerskog sustava pridodana je nova vrijednost Vatrogasnom operativnom centru DVD-a Stupnik. Dodatne mogućnosti upravljanja i nadzora uključuju: 

  • Potpunu pokrivenost lokalnim SIMPLEX radijskim kanalom na području u nadležnosti DVD-a Stupnik
  • Govornu komunikaciju s radijskim postajama na svim radnim kanalima direktno iz dispečerske aplikacije – pristup radijskoj mreži iz bilo kojeg mjesta s pristupom internetu
  • Istovremeno praćenje aktivnosti na svim radnim radijskim kanalima
  • Trajno snimanje razgovora, pretraživanje i preslušavanje zvučnih zapisa s markiranim vremenskim biljegom i prikazom ID broja pozivne stanice
  • Nadzor lokacije i kretanja vozila u realnom vremenu te prikaz puta na kartografskoj podlozi (Topografske, DGU karte, Open Street map...)
  • Ucrtavanje objekata i protupožarnih prometnica
  • Ispis izvještaja o kretanju vozila (vrijeme izlaska iz Centra, vrijeme dolaska na požarište, vrijeme provedeno na lokaciji...)
  • Kumunikaciju na lokalnoj radijskoj mreži s društvima opremljenim AVL Centrom