Radio komunikacijske usluge

PMR RADIJSKA MREŽA VIA TEL-a

 • Pokriva čitavo područje Hrvatske radio komunikacijskom mrežom

 • Vlastita dispečerska aplikacija

 • Gradnja i održavanje radijskih mreža

  • dugogodišnje iskustvo u projektiranju, izgradnji i gospodarenju vlastitom radijskom mrežom

  • projektiranje, izgradnja i održavanje konvencionalne analogne i DMR digitalne radio mreže

  • Izgradnja i održavanje Simulcast SFN (Single frequency network) DMR jednofrekvencijske digitalne radio mreže - povezivanje baznih postaja i rad na zajedničkoj frekvenciji na širokom geografskom području

 • Prilagodba radio mreža potrebama korisnika

PREDNOSTI PMR RADIJSKE MREŽE VIA TEL-a

 • Neovisna od usluga operatera javnih komunikacijskih mreža

 • Pouzdana pokretna mreža dostupna svugdje i u svakom trenu, bez mogućnosti zasićenja kanala kao kod javne pokretne mreže

 • Raspoloživa u punom kapacitetu isključivoekskluzivnim korisnicima

 • Trenutna uspostava veze- prenošenje poruke velikom broju korisnika

 • Moguće snimanje svih komunikacija, kao i komunikacija preko računala u AVLCentar dispečerskoj aplikaciji

 • Slanje i primanje tekstualnih poruka i provjera dostupnosti za radijske postaje u digitalnom DMR sustavu; GPS lociranje radijskih postaja putem radijske mreže

 • Mogućnost prilagodbe radio komunikacijskog sustava organizaciji pojedinog korisnika

TEHNOLOGIJE RADIO SUSTAVA VIA TEL-a

 • Najsuvremenija DMR Simulcast -SFN (Single frequency network) digitalna radio mreža – mreža više repetitora na jedinstvenoj frekvenciji

 • DMR TIER II digitalna radio mreža

 • Analogna PMR

MOGUĆNOSTI KOMUNIKACIJE U RAZLIČITIM TEHNOLOGIJAMA

KONVENCIONALNA DIGITALNA RADIO MREŽA

 • Bolja kvaliteta zvuka
 • Slanje tekstualnih poruka, prijenos podataka
 • Mogućnost programiranja privatne radne grupe (omogućuje pojedinačno prozivanje kao i slanje grupnog poziva)
 • Daljinsko upravljanje
 • Grupni, individualni, hitni pozivi
 • Provjera dostupnosti mobilne stanice
 • Ukoliko jednim repetitorom nije moguće pokriti cijelo područje djelovanja, postavljaju se dva ili više repetitora te se komunikacija odvija na zasebnim, regionalno ograničenim kanalima

SIMULCAST DIGITALNA RADIO MREŽA

 • Inovativan pristup izgradnji digitalne DMR komunikacijske mreže uporabom sofisticirane tehnologije - povezivanje baznih postaja i rad na zajedničkoj frekvenciji na širokom geografskom području
 • Superiorno pokrivanje svih konfiguracija terena, mogućnost potpunog pokrivanja unutrašnjosti (zgrada, industrijskih hala, tunela i sl.)
 • Superiorna otpornost na utjecaj smetnji, redundancija elemenata mreže, daljinski nadzor sustava
 • Jednostavna i pouzdana uspostava veze
 • Tehnologija koja na sebe preuzima sve komplikacije i poteškoće u ostvarivanju veze