VIA TEL TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

VIA TEL d.o.o. se bavi pružanjem telekomunikacijskih i telematičkih usluga.

Usluge pružamo putem vlastite radijske mreže na području čitave Hrvatske, kao i putem vlastite AVLCentar dispečerske aplikacije koja omogućuje integraciju radijske govorne komunikacije, nadzora vozila i telematskih usluga u jedinstvenom sučelju.

Misija VIA TEL-a je razvoj i uvođenje telekomunikacijskih i telematičkih proizvoda i usluga koji će, implementacijom i uporabom, svojim korisnicima donijeti nove vrijednosti i omogućiti optimalizaciju i poboljšanje njihovih poslovnih rezultata.

U budućnosti se vidimo kao jedan od generatora razvoja i implementacije radio, telematičkih i ITS komunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Ovlaštenjem regulatorne agencije HAKOM, ovlašteni smo pružati telekomunikacijske usluge s uporabom radiofrekvencijskog spektra u privatnoj mreži i telematičke usluge u AVL Centar sustavu.