Viatel

Usluge

Usluge

 • Digitalni prikaz svih točaka od interesa na kartografskoj podlozi
 • Nadzor i upravljanje resursima i kapacitetima iz jedinstvenog centra zimske službe
 • Izrada programa zimske službe u digitalnom obliku
 • Mogućnost izrade izvještaja od interesa

Digitalni prikaz organizacijske strukture

 • Organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača radova i upravitelja cesta
 • Raspored mjesta stalne pripravnosti
 • Raspored cestovne mreže s razinama prednosti
 • Redoslijed izvođenja radova po razinama prednosti
 • Raspored mehanizacije, materijala, ljudskih resursa
 • Izrada radnih itinerara
 • Prikupljanje podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta
 • Procjene troškova zimske službe

GIS prikaz:

 • Radnih dionica zimske službe – prikaz na mapi i tablično prema mjestima pripravnosti, razinama prednosti i radnim itinererima
 • Kritičnih dionica, mjesta za isključenje pojedinih vrsta vozila
 • Opasnih mjesta za sprječavanje poledice
 • Cestovne mreže s označenim razinama prednosti, polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe
 • Elemenata od interesa za zimsko održavanje prometnica
 • Elemenata izvedbenog programa zimske službe
 • Trenutni prijenos informacija s ophodarskih dionica i prikaz događaja na kartografskoj podlozi
 • Uspostava središnje baze izvještajnih podataka – registar ophodarskih obrazaca i intervencija
 • Informiranje vozača o stanju na cestama u realnom vremenu

  Funkcionalnost modula
 • Digitalni unos i evidencija izvršenih radova i intervencija s cestovnih dionica u vozilu
  - ophodarski dnevnik
  - dnevnik redovitog održavanja ceste
  - izvješće o obavljenom pregledu ceste
  - izvješće o prometnoj nesreći
 • Slanje redovne i izvanredne obavijesti 
 • Slanje tekstualnih poruka
 • Elektronička evidencija korisnika
 • Foto-evidencija radova i intervencija s geotag oznakom
 • Organizacijska struktura i administracija ovlasti (ophodar, nadcestar, nadzorni inženjer)
 • Nadzor kretanja ophodarskih vozila - ispis rute kretanja i putnog radnog lista 
 • Kreiranje ophodarskih dionica
 • Neovisna od usluga operatera javnih komunikacijskih mreža
 • Raspoloživa u punom kapacitetu isključivo ekskluzivnim korisnicima
 • Uspostava veze je trenutna - prenošenje poruke velikom broju korisnika
 • Sustav s mogućnostima prilagodbe organizaciji svakog korisnika
 • Mogućnost snimanja svih komunikacija, kao i komunikacija preko računala u AVLCentar dispečerskoj aplikaciji
 •  Mogućnost integracije s telematičkim sučeljima u jedinstveni informacijski sustav

Radijske mreže VIA TEL-a

 • Pokrivaju čitavo područje R. Hrvatske
 • Vlastita dispečerska aplikacija
 • Gradnja i održavanje radijskih mreža

Tehnologije radio sustava VIA TEL-a

Digitalni sustavi:

 • DMR Simulcast - SFN digitalna radio mreža (Single Frequency Network)
 • DMR Multicast Voting radio mreža
 • DMR TIER II / TIER III digitalna radio mreža

Analogni sustavi:

 • Simulcast - SFN analogna radio mreža (Single Frequency Network)
 • Multicast Voting radio mreža
 • AVL usluge – nadzor kretanja vozila putem uređaja za satelitsko praćenje
 • Nadzor kretanja vozila u realnom vremenu i prikaz puta na kartografskoj podlozi
 • Pregled kretanja vozila u vremenskom prikazu i mogućnost pregleda parametara vozila (vrijeme, lokacija, brzina, vozilo uključeno/isključeno)
 • Kreiranje cesta i objekata od interesa, ispis izvještaja o kretanju vozila
 • Nadzor i pregled kretanja vozila u WEB sučelju – na tabletu ili mobitelu
 • Prikaz podataka meteoroloških i kolničkih senzora
 • Mogućnost integracije senzorskih sustava sa vozila i strojeva (detekcija raljenja i posipavanja)
 • GPS snimanje i mapiranje prometnica
 • Formiranje dionica od interesa
 • Formiranje baze cestovnih podataka