Viatel

Kontakt

Ured

Kaptol 25
10 000 Zagreb
+385 (0)1 4617 818
viatel@viatel.hr

Korisnička podrška

Via Tel d.o.o.
Radno vrijeme: pon-pet 8:00-18:00 h
E-mail: ipr-podrska@viatel.hr
Telefon: 01/2752-752